Privacybeleid - Pinta

Privacy en Disclaimer


PINTA (http://www.persoonlijkinterieuradvies.nl) neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

PINTA hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van website PINTA, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met PINTA en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op PINTA te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Copyright
Alle rechten op PINTA, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op PINTA, berusten bij PINTA, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de PINTA, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door PINTA of de derde rechthebbende. Mocht u ondanks alle door PINTA in acht genomen zorgvuldigheid menen dat uw rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat PINTA dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres contact@persoonlijkinterieuradvies.nl.

Persoonsgegevens
Indien de bezoeker van PINTA zich opgeeft via de PINTA om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan PINTA te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens) en beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen omtrent (nieuwe) producten en diensten van PINTA. In dit laatste geval geeft een bezoeker PINTA toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van PINTA met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De door de bezoeker aan PINTA beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen derhalve nooit zonder uw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming worden verstrekt aan derden, zijn alleen voor het gebruik van PINTA (PINTA persoonlijk advies bureau) en zullen enkel voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt.

Op uw verzoek zal PINTA u
1) inzage geven in de door PINTA verwerkte gegevens,
2) uw gegevens aanpassen/actualiseren of
3) uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar contact@persoonlijkinterieuradvies.nl.

Cookies
PINTA maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan PINTA de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van PINTA geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van PINTA of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) PINTA.

Links naar andere sites & Advertenties
PINTA maakt gebruik van advertenties van derden op PINTA ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.

PINTA bevat links waarmee je de website http://www.persoonlijkinterieuradvies.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. PINTA heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

website PINTA is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op website PINTA
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken dit te melden aan de webmaster.

Vragen
Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster (contact@persoonlijkinterieuradvies.nl). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen PINTA via het e-mailadres contact@persoonlijkinterieuradvies.nl.

INSPIRATIE VOOR JOUW EIGEN HUIS?

Vind je het lastig om je kamer goed in te delen? Of wil je een huis inrichten en weet je niet hoe je dat moet aanpakken? Voor elke woonwens hebben wij een passend advies.

ONZE PARTNERS